K K S TA

סיורים מודרכים ועצמאיים על טיילת החומות

  • התמונה באדיבות: פמ"י
  • צילום: יעל הרמן
  • טיילת החומות, ירושלים
לכל אורך חודשי יולי-ספטמבר

מידע נוסף