K K S TA

אירועים

20 מתוך 29 המלצות

לפרטים נוספים
ראשון 13:00
14.08

פסטיבל חופש באספקלריא
כשהנשמה מאירה

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. כשהנשמה מאירה...
מועדים ושעות:
07.07.22
יום חמישי
17:30-18:30
13.07.22
יום רביעי
17:30-18:30
19.07.22
יום שלישי
17:30-18:30
27.07.22
יום רביעי
14:00-15:00
01.08.22
יום שני
13:00-14:00
08.08.22
יום שני
13:00-14:00
14.08.22
יום ראשון
13:00-14:00
18.08.22
יום חמישי
13:00-14:00
24.08.22
יום רביעי
17:30-18:30
31.08.22
יום רביעי
13:00-14:00
לפרטים נוספים
שני 13:00
15.08

פסטיבל חופש באספקלריא
שלי שלך – שמיטף

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. שלי שלך...
מועדים ושעות:
14.07.22
יום חמישי
17:30
26.07.22
יום שלישי
17:30
02.08.22
יום שלישי
12:00
10.08.22
יום רביעי
17:30
15.08.22
יום שני
13:00
21.08.22
יום ראשון
13:00
25.08.22
יום חמישי
13:00
29.08.22
יום שני
13:00
לפרטים נוספים
שני 17:00
15.08

פסטיבל חופש באספקלריא
הרואה פני עתיד

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. הרואה פני...
מועדים ושעות:
11.07.22
יום שני
17:00-18:00
18.07.22
יום שני
17:00-18:00
15.08.22
יום שני
17:00-18:00

מופעים בנוקטורנו לייב

 • מתחם נוקטורנו – רח' בצלאל 7, ירושלים
20% הנחה
...
מועדים ושעות:
27.07.22
יום רביעי
30.07.22
יום שבת
11.08.22
יום חמישי
16.08.22
יום שלישי
30.08.22
יום שלישי
לפרטים נוספים
שלישי 13:00
16.08

פסטיבל חופש באספקלריא
המסע של ברה'לה

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. המסע של...
מועדים ושעות:
10.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
17.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
24.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
31.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
04.08.22
יום חמישי
17:30-18:10
10.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
16.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
22.08.22
יום שני
13:00-13:40
30.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
לפרטים נוספים
שלישי 18:00
16.08
בואו ליהנות מהקיץ הכי טעים שהיה בירושלים עד כה: בחודשי יולי-אוגוסט יחנו רכבי "אוטו-אוכל"...
מועדים ושעות:
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
לפרטים נוספים
רביעי 13:00
17.08

פסטיבל חופש באספקלריא
הדרך ללב של ליבי

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. הדרך ללב...
מועדים ושעות:
12.07.22
יום שלישי
17:30-18:10
21.07.22
יום חמישי
17:30-18:10
03.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
09.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
11.08.22
יום חמישי
13:00-13:40
17.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
23.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
24.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
28.08.22
יום ראשון
13:00-13:40
לפרטים נוספים
רביעי 17:00
17.08

פסטיבל חופש באספקלריא
הקמצן שהפך לקבצן

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. הקמצן שהפך...
מועדים ושעות:
15.07.22
יום שישי
13:00-14:00
29.07.22
יום שישי
13:00-14:00
03.08.22
יום רביעי
17:00-18:00
12.08.22
יום שישי
13:00-14:00
17.08.22
יום רביעי
17:00-18:00
26.08.22
יום שישי
13:00-14:00
31.08.22
יום רביעי
17:00-18:00
לפרטים נוספים
רביעי 18:00
17.08
בואו ליהנות מהקיץ הכי טעים שהיה בירושלים עד כה: בחודשי יולי-אוגוסט יחנו רכבי "אוטו-אוכל"...
מועדים ושעות:
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
לפרטים נוספים
חמישי 13:00
18.08

פסטיבל חופש באספקלריא
כשהנשמה מאירה

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. כשהנשמה מאירה...
מועדים ושעות:
07.07.22
יום חמישי
17:30-18:30
13.07.22
יום רביעי
17:30-18:30
19.07.22
יום שלישי
17:30-18:30
27.07.22
יום רביעי
14:00-15:00
01.08.22
יום שני
13:00-14:00
08.08.22
יום שני
13:00-14:00
14.08.22
יום ראשון
13:00-14:00
18.08.22
יום חמישי
13:00-14:00
24.08.22
יום רביעי
17:30-18:30
31.08.22
יום רביעי
13:00-14:00
לפרטים נוספים
חמישי 18:00
18.08
בואו ליהנות מהקיץ הכי טעים שהיה בירושלים עד כה: בחודשי יולי-אוגוסט יחנו רכבי "אוטו-אוכל"...
מועדים ושעות:
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
לפרטים נוספים
ראשון 13:00
21.08

פסטיבל חופש באספקלריא
שלי שלך – שמיטף

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. שלי שלך...
מועדים ושעות:
14.07.22
יום חמישי
17:30
26.07.22
יום שלישי
17:30
02.08.22
יום שלישי
12:00
10.08.22
יום רביעי
17:30
15.08.22
יום שני
13:00
21.08.22
יום ראשון
13:00
25.08.22
יום חמישי
13:00
29.08.22
יום שני
13:00
לפרטים נוספים
שני 13:00
22.08

פסטיבל חופש באספקלריא
המסע של ברה'לה

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. המסע של...
מועדים ושעות:
10.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
17.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
24.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
31.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
04.08.22
יום חמישי
17:30-18:10
10.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
16.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
22.08.22
יום שני
13:00-13:40
30.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
לפרטים נוספים
שני 17:00
22.08

פסטיבל חופש באספקלריא
שמיטה

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. שמיטה בסכנה...
מועדים ושעות:
25.07.22
יום שני
17:00-17:50
22.08.22
יום שני
17:00-17:50
לפרטים נוספים
שלישי 13:00
23.08

פסטיבל חופש באספקלריא
הדרך ללב של ליבי

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. הדרך ללב...
מועדים ושעות:
12.07.22
יום שלישי
17:30-18:10
21.07.22
יום חמישי
17:30-18:10
03.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
09.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
11.08.22
יום חמישי
13:00-13:40
17.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
23.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
24.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
28.08.22
יום ראשון
13:00-13:40
לפרטים נוספים
שלישי 18:00
23.08
בואו ליהנות מהקיץ הכי טעים שהיה בירושלים עד כה: בחודשי יולי-אוגוסט יחנו רכבי "אוטו-אוכל"...
מועדים ושעות:
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
לפרטים נוספים
רביעי 13:00
24.08

פסטיבל חופש באספקלריא
הדרך ללב של ליבי

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. הדרך ללב...
מועדים ושעות:
12.07.22
יום שלישי
17:30-18:10
21.07.22
יום חמישי
17:30-18:10
03.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
09.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
11.08.22
יום חמישי
13:00-13:40
17.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
23.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
24.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
28.08.22
יום ראשון
13:00-13:40
לפרטים נוספים
רביעי 17:30
24.08

פסטיבל חופש באספקלריא
כשהנשמה מאירה

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. כשהנשמה מאירה...
מועדים ושעות:
07.07.22
יום חמישי
17:30-18:30
13.07.22
יום רביעי
17:30-18:30
19.07.22
יום שלישי
17:30-18:30
27.07.22
יום רביעי
14:00-15:00
01.08.22
יום שני
13:00-14:00
08.08.22
יום שני
13:00-14:00
14.08.22
יום ראשון
13:00-14:00
18.08.22
יום חמישי
13:00-14:00
24.08.22
יום רביעי
17:30-18:30
31.08.22
יום רביעי
13:00-14:00
לפרטים נוספים
רביעי 18:00
24.08
בואו ליהנות מהקיץ הכי טעים שהיה בירושלים עד כה: בחודשי יולי-אוגוסט יחנו רכבי "אוטו-אוכל"...
מועדים ושעות:
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
לפרטים נוספים
חמישי 13:00
25.08

פסטיבל חופש באספקלריא
שלי שלך – שמיטף

 • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. שלי שלך...
מועדים ושעות:
14.07.22
יום חמישי
17:30
26.07.22
יום שלישי
17:30
02.08.22
יום שלישי
12:00
10.08.22
יום רביעי
17:30
15.08.22
יום שני
13:00
21.08.22
יום ראשון
13:00
25.08.22
יום חמישי
13:00
29.08.22
יום שני
13:00