K K S TA

משפחה

20 מתוך 172 המלצות

לפרטים נוספים
שבת 10:00
13.08
לשוטט בירושלים במקומות שרק מקומיים מכירים, לאכול בבתי האוכל שרק כוכבי הרשת מבקרים, להכיר...
מועדים ושעות:
13.07.22
יום רביעי
17:00-20:00
16.07.22
יום שבת
10:00-16:00
21.07.22
יום חמישי
17:00-20:00
30.07.22
יום שבת
11:00-14:00
04.08.22
יום חמישי
18:00-21:00
05.08.22
יום שישי
10:00-13:00
11.08.22
יום חמישי
13.08.22
יום שבת
10:00-16:00

מועד מאוחר יותר

לפרטים נוספים
ראשון 13:00
14.08

פסטיבל חופש באספקלריא
כשהנשמה מאירה

  • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. כשהנשמה מאירה...
מועדים ושעות:
07.07.22
יום חמישי
17:30-18:30
13.07.22
יום רביעי
17:30-18:30
19.07.22
יום שלישי
17:30-18:30
27.07.22
יום רביעי
14:00-15:00
01.08.22
יום שני
13:00-14:00
08.08.22
יום שני
13:00-14:00
14.08.22
יום ראשון
13:00-14:00
18.08.22
יום חמישי
13:00-14:00
24.08.22
יום רביעי
17:30-18:30
31.08.22
יום רביעי
13:00-14:00
לפרטים נוספים
ראשון 19:30
14.08
בואו להתרגש מחוויה חדשה ומאירת עיניים – סיור לילי מרהיב באתריה המוארים של ירושלים!...
מועדים ושעות:
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
לפרטים נוספים
ראשון 21:30
14.08
בואו להתרגש מחוויה חדשה ומאירת עיניים – סיור לילי מרהיב באתריה המוארים של ירושלים!...
מועדים ושעות:
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
לפרטים נוספים
שני 13:00
15.08

פסטיבל חופש באספקלריא
שלי שלך – שמיטף

  • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. שלי שלך...
מועדים ושעות:
14.07.22
יום חמישי
17:30
26.07.22
יום שלישי
17:30
02.08.22
יום שלישי
12:00
10.08.22
יום רביעי
17:30
15.08.22
יום שני
13:00
21.08.22
יום ראשון
13:00
25.08.22
יום חמישי
13:00
29.08.22
יום שני
13:00
לפרטים נוספים
שני 17:00
15.08

פסטיבל חופש באספקלריא
הרואה פני עתיד

  • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. הרואה פני...
מועדים ושעות:
11.07.22
יום שני
17:00-18:00
18.07.22
יום שני
17:00-18:00
15.08.22
יום שני
17:00-18:00
לפרטים נוספים
שני 19:30
15.08
בואו להתרגש מחוויה חדשה ומאירת עיניים – סיור לילי מרהיב באתריה המוארים של ירושלים!...
מועדים ושעות:
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
לפרטים נוספים
שני 21:30
15.08
בואו להתרגש מחוויה חדשה ומאירת עיניים – סיור לילי מרהיב באתריה המוארים של ירושלים!...
מועדים ושעות:
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
לפרטים נוספים
שלישי 13:00
16.08

פסטיבל חופש באספקלריא
המסע של ברה'לה

  • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. המסע של...
מועדים ושעות:
10.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
17.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
24.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
31.07.22
יום ראשון
15:00-15:40
04.08.22
יום חמישי
17:30-18:10
10.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
16.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
22.08.22
יום שני
13:00-13:40
30.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
לפרטים נוספים
שלישי 17:30
16.08
סיור מומחז משעשע, קליל ומרתק בעקבות תושבי שכונות העיר הוותיקות: בשלניות השכונה יריבו מי...
מועדים ושעות:
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
יום שלישי
17:30
יום חמישי
17:30
לפרטים נוספים
שלישי 18:00
16.08
בואו ליהנות מהקיץ הכי טעים שהיה בירושלים עד כה: בחודשי יולי-אוגוסט יחנו רכבי "אוטו-אוכל"...
מועדים ושעות:
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
לפרטים נוספים
שלישי 19:30
16.08
בואו להתרגש מחוויה חדשה ומאירת עיניים – סיור לילי מרהיב באתריה המוארים של ירושלים!...
מועדים ושעות:
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
לפרטים נוספים
שלישי 21:30
16.08
בואו להתרגש מחוויה חדשה ומאירת עיניים – סיור לילי מרהיב באתריה המוארים של ירושלים!...
מועדים ושעות:
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
לפרטים נוספים
רביעי 13:00
17.08

פסטיבל חופש באספקלריא
הדרך ללב של ליבי

  • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. הדרך ללב...
מועדים ושעות:
12.07.22
יום שלישי
17:30-18:10
21.07.22
יום חמישי
17:30-18:10
03.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
09.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
11.08.22
יום חמישי
13:00-13:40
17.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
23.08.22
יום שלישי
13:00-13:40
24.08.22
יום רביעי
13:00-13:40
28.08.22
יום ראשון
13:00-13:40
לפרטים נוספים
רביעי 17:00
17.08

פסטיבל חופש באספקלריא
הקמצן שהפך לקבצן

  • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. הקמצן שהפך...
מועדים ושעות:
15.07.22
יום שישי
13:00-14:00
29.07.22
יום שישי
13:00-14:00
03.08.22
יום רביעי
17:00-18:00
12.08.22
יום שישי
13:00-14:00
17.08.22
יום רביעי
17:00-18:00
26.08.22
יום שישי
13:00-14:00
31.08.22
יום רביעי
17:00-18:00
לפרטים נוספים
רביעי 18:00
17.08
בואו ליהנות מהקיץ הכי טעים שהיה בירושלים עד כה: בחודשי יולי-אוגוסט יחנו רכבי "אוטו-אוכל"...
מועדים ושעות:
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
ימים שלישי - חמישי
18:00-23:00
לפרטים נוספים
רביעי 19:30
17.08
בואו להתרגש מחוויה חדשה ומאירת עיניים – סיור לילי מרהיב באתריה המוארים של ירושלים!...
מועדים ושעות:
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
לפרטים נוספים
רביעי 21:30
17.08
בואו להתרגש מחוויה חדשה ומאירת עיניים – סיור לילי מרהיב באתריה המוארים של ירושלים!...
מועדים ושעות:
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
ימים ראשון - חמישי
19:30-21:00
ימים ראשון - חמישי
21:30-23:00
לפרטים נוספים
חמישי 10:00
18.08
הסיור מלא בצבעים ריחות וטעמים מיוחדים ומביא אליכם את השוק כפי שהוא באותנטיות המורכבת...
מועדים ושעות:
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
יום שישי
09:30
יום חמישי
10:00
לפרטים נוספים
חמישי 13:00
18.08

פסטיבל חופש באספקלריא
כשהנשמה מאירה

  • התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
20% הנחה
מדי יום ביולי אוגוסט 2022 תתקיים בתיאטרון אספקלריא, הצגות ילדים לכל המשפחה. כשהנשמה מאירה...
מועדים ושעות:
07.07.22
יום חמישי
17:30-18:30
13.07.22
יום רביעי
17:30-18:30
19.07.22
יום שלישי
17:30-18:30
27.07.22
יום רביעי
14:00-15:00
01.08.22
יום שני
13:00-14:00
08.08.22
יום שני
13:00-14:00
14.08.22
יום ראשון
13:00-14:00
18.08.22
יום חמישי
13:00-14:00
24.08.22
יום רביעי
17:30-18:30
31.08.22
יום רביעי
13:00-14:00