K K S TA

חוויה של אדמה ומים בירושלים – פעילות לכל המשפחה במצפה המשואות

  • צילום: באדיבות פרויקט סינון העפר מהר הבית
  • צילום: באדיבות פרויקט סינון העפר מהר הבית
  • צילום: באדיבות פרויקט סינון העפר מהר הבית
  • צילום: באדיבות פרויקט סינון העפר מהר הבית
  • צילום: באדיבות פרויקט סינון העפר מהר הבית
  • צילום: באדיבות פרויקט סינון העפר מהר הבית
  • צילום: באדיבות פרויקט סינון העפר מהר הבית
  • צילום: באדיבות פרויקט סינון העפר מהר הבית
  • צילום: באדיבות פרויקט סינון העפר מהר הבית
  • מצפה המשואות, מרטין בובר, ירושלים

דרכי הגעה וחניה:

מחירון