K K S TA

סיורי סליחות עם מגדל דוד

  • צילום: עודד אנטמן
מוזיאון מגדל דוד והרובע היהודי
*2884