K K S TA

כפרה עלייך – דינה ברנדווין

  • צילום: דינה ברנדווין