K K S TA

ירושלים הכי חו"ל בארץ

אירועים ופעילויות

בשל הנחיות התו הסגול יש להזמין מראש מקום בפעילות. על מנת לממש את ההטבה יש לבחור במועד ההזמנה את האפשרות "ירושלים- הכי חו"ל בארץ" או להזין קוד כמפורט באתר הפעילות. שוברי ההנחה יחולקו בעת ההגעה למלון. ניתן להזמין את ההטבה לפני קבלת השוברים, אך לא תינתן כניסה לפעילות ללא שובר.